Premiery Wielkiej Przygody z Filmem

Podczas Festiwalu Ale Kino! tradycyjnie już odbywa się premierowy pokaz filmów stworzonych podczas warsztatów Wielkiej Przygody z Filmem, projektu prowadzonego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu od 1994 roku. W ramach dotąd przeprowadzonych 19 edycji powstało ponad 100 krótkich filmów fabularnych i dokumentalnych, zrealizowanych przez ok. 15000 uczniów szkół podstawowych i średnich.

Podstawowym celem, a zarazem zadaniem uczestników warsztatów jest samodzielna realizacja, według własnego pomysłu, krótkiej, kilku- kilkunastominutowej etiudy fabularnej lub dokumentalnej. Zajęcia stanowią jednocześnie praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej.

Na wszystkich etapach realizacji filmu uczestnikom pomagają reżyserzy i operatorzy kamer oraz instruktorzy Centrum. Każdej grupie przydziela się opiekuna artystycznego, znanego polskiego reżysera filmowego. Udział dorosłych ogranicza się zasadniczo do pomocy w profesjonalnej realizacji etiudy.


Uczestnicy 19. edycji:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” w Poznaniu

- Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

- Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

 
Goście pokazu:
opiekunowie artystyczni: Katarzyna Kasica, Tomasz Dettloff, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski
operatorzy kamer: Janusz Piwowarski, Maciej Bronikowski
montażyści: Mateusz Rogala
 
Filmy:

„Nie do wiary”
zrealizowany pod opieka artystyczną Michała Rosy i opieką pedagogiczną Elżbiety Olszak przez podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.
 
„Nicola”
zrealizowany pod opieką artystyczna Tomasza Dettloffa i opieką pedagogiczną Małgorzaty Jerzyńskiej - Szmaj przez uczniów  Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.
Film zostanie pokazany w wersji dla niewidomych, z audiodeskrypcją, przydotowaną i czytaną przez Przemysława Zdroka.

„Niespodzianka”
zrealizowany pod opieką artystyczną Katarzyny Kasicy i opieką pedagogiczną: Hanny Szeląg i Marii Gryczkowskiej przez podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” w Poznaniu.
 
„Randka”
zrealizowany pod opieką artystyczną Mikołaja Haremskiego i opieką pedagogiczną: Anny Kucz, Joanny Olejarnik, Ewy Zakrzewisz i Gabrieli Arnold przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu.
 
„Sen nocy nie tylko letniej”
zrealizowany pod opieką artystyczną Jacka Filipiaka i opieką pedagogiczną: Kingi Malik-Gunii i Ewy Woźniak przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu.

 

04.12.2013, godz. 12.00

Multikino 51

czas trwania 60'

Seans zamknięty


Data: 
02.12.2013