Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN  SPRZEDAŻY I REZERWACJI  BILETÓW I KARNETÓW ORAZ ZASADY WSTĘPU  NA  31. MFFMW ALE KINO!

1. 13 listopada 2013 - rozpoczęcie sprzedaży biletów festiwalowych

2. 29 listopada 2013 - rozpoczęcie sprzedaży karnetów festiwalowych

3. Miejsca sprzedaży biletów i karnetów: Multikino 51, ul. Królowej Jadwigi 51 (na seanse odbywające się wyłącznie w Multikinie 51) oraz Nowe Kino Pałacowe, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82 ( na seanse odbywające się wyłącznie w Nowym Kinie Pałacowym)

4. Ceny biletów i karnetów w Multikinie 51

cena jednego biletu indywidualnego - 13 PLN (trzynaście złotych),

cena biletu grupowego (dla 15 i więcej osób) 10 PLN (dziesięć złotych) 

cena karnetu - 15 PLN (piętnaście złotych), 

promocyjna cena biletu do karnetu  - 3 PLN (trzy złote)

promocyjna cena biletu na seanse 1 grudnia 2013 o godz. 14.00 i 16.00 - 13 PLN (trzynaście złotych) dla rodzica + 1 dziecko bilet bezpłatny. Promocja obowiązuje przy zakupie biletu indywidualnego przez dorosłego. Nie obowiązuje posiadaczy karnetów.

promocyjna cena biletów dla rodzin wielodzietnych - KARTA RODZINY DUŻEJ –  za okazaniem karty jeden rodzic lub opiekun otrzymuje bezpłatny bilet. Dzieci i reszta członków rodziny (drugi rodzic lub drugi opiekun) ma prawo zakupić bilet w cenie 10 zł. Nie obowiązuje posiadaczy karnetów.

Oferty promocyjne nie łączą się ze sobą!

5. Ceny biletów w Nowym Kinie Pałacowym i Scenie Wspólnej Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka

cena biletów na wszystkie seanse i wydarzenia specjalne 5 zł od osoby

w  Nowym Kinie Pałacowym i Scenie Wspólnej Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka nie są honorowane karnety festiwalowe oraz bilety grupowe

6. Sposób rezerwacji biletów:

rezerwacji biletów  można dokonać osobiście, telefonicznie ( do dnia 10 listopada pod numerem tel. 666 391 229 i 666 391 233 ( Centrum Sztuki Dziecka), od dnia 13 listopada pod numerem telefonu (61) 628 15 24 lub 502 555 987 (Multikino 51) oraz (61) 64 65 260 ( CK Zamek) oraz drogą mailową ( do dnia 10 listopada – szkola@alekino.com, od 13 listopada – poznan51@multikino.pl  Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do wykupienia biletów w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku nie wykupienia zarezerwowanych biletów w w/w terminie – rezerwacja może zostać anulowana. 

ostateczny termin realizacji rezerwacji biletów grupowych upływa 27 listopada 2013 

Powyższy zapis nie obowiązuje osób dokonujących rezerwacji biletów dla grup korzystających z oferty Ale kino! Ale Autobus!

7. Sposób sprzedaży biletów i karnetów 

bilety można kupić bezpośrednio w kasach Multikina 51 i Kasie CK Zamek – Nowe Kino Pałacowe  Poznaniu od 13 listopada 2013 roku, 

bilety  na seanse w Multikinie 51 można nabyć drogą online;

drogą online dostępne będą jedynie bilety indywidualne; istnieje możliwość kupna maksymalnie 10 biletów indywidualnych droga online; bilety nabywane drogą online nie podlegają wcześniejszej rezerwacji; szczegóły dotyczące kupna biletów drogą online www.multikino.pl

w przypadku kupna biletów grupowych na seanse w Multikinie 51  (dla 15 i więcej osób), bilet dla opiekunów grupy jest bezpłatny ( na każde 15 osób przypada 1 opiekun),

liczba biletów na poszczególne seanse i wydarzenia specjalne jest ograniczona, miejsca są numerowane,

karnety na seanse w Multikinie 51 można nabyć w kasach Multikina 51 od 29 listopada 2013 roku,

bilety promocyjne do karnetu można nabyć w kasach kin jedynie po okazaniu podpisanego karnetu, 

istnieje możliwość otrzymania faktury za zakupione bilety i karnety; faktura jest wystawiana przez kasy Multikina 51 i Nowego Kina Pałacowego CK Zamek,

8. Zasady korzystania z karnetu

karnety obowiązują wyłącznie na seanse prezentowane w Multikinie 51 ( nie są honorowane w Nowym Kinie Pałacowym oraz na Scenie Wspólnej Teatru Łejery i Centrum Sztuki dziecka), mają charakter imienny i są ważne wyłącznie po ich czytelnym podpisaniu imieniem i nazwiskiem posiadacza; karnety są dostępne wyłącznie dla widzów indywidualnych. Grupy zorganizowane mogą korzystać z oferty biletów grupowych.

posiadanie karnetu stanowi wyłącznie uprawnienie do nabycia biletu w cenie 3 zł, w miarę dostępności biletów w kasie;

karnety nie podlegają rezerwacji ani sprzedaży online,

karnet jest ważny tylko wtedy, gdy zostaje podpisany imieniem nazwiskiem właściciela i powinien być okazany wraz z dokumentem tożsamości

         (np. legitymacją szkolną, legitymacja studencką, dowodem osobistym),

obsługa Festiwalu ma prawo do kontroli karnetu z dowodem tożsamości

karnetu nie można odstąpić innej osobie, jest on przypisany osobie, która go kupiła

karnet upoważnia do zakupu tylko jednego biletu w cenie 3 zł na dany seans

karnet upoważnia do zakupu biletów w cenie 3 zł na pokazy festiwalowe w Multikinie 51 w miarę wolnych miejsc, w normalnej kolejności sprzedaży biletów w kasach;

bilety do karnetów nie podlegają rezerwacji ani sprzedaży online

9. Zasady wstępu na seanse festiwalowe akredytowanych gości festiwalowych oraz dziennikarzy 

goście festiwalowi oraz dziennikarze posiadają odpowiednie identyfikatory, które upoważniają ich do odbioru bezpłatnych biletów/ wejściówek na stoiskach informacyjnych bezpośrednio przed wybranym seansem; w przypadku, gdy tych wejściówek brak obsługa festiwalu umożliwia wejście na seans pod warunkiem, że znajdują się wolne miejsca na Sali.

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają zasady określone w Regulaminach Kin.